Kombatan

16.07.2013 17:12

    

 

        Kombatan je filipinské bojové umění kombinující neozbrojený boj a různé tradiční i novodobé zbraně ... Využívá systému rutinních cvičení ,trénovaných ve dvojicích,které se postupně gradují a rozvijí se od zcela jednoduchých až po komplexní reálně bojové formy ... Tyto cvičení mají za úkol postupně nahradit instinktivní reakce studentů (zavření očí,mrknutí,přikrčení se,...) za nové efektivní reakce (blok,kontr,úhyb...) ...

        Studenti,narozdíl od mnoha jiných bojových systémů,začínají svůj trénink se zbraněmi (dvěmi tyčemi) díky čemuž si velice rychle zažijí správnou motoriku a techniky zvládnuté s holemi se potom naučí ,,transponovat'' do ostatních subsystémů ... Tím vzniknou skupiny technik,které jednou zažité dají se aplikovat s jakoukoliv zbraní a stejně tak i beze zbraně ... 

        Kombatan je tedy tvořen základními principy bojove situace ,akcí a reakcí ... Tyto potom společně vytváří rámec,určitou osnovu,do které si student už sám dokladá a vybírá z mnoha technik,které se mu naskytují ... Výběr technik závysí na studentově individualitě (psychické i fyzické jedinečnosti) ... 

        Tímto způsobem se docílí kýženého výsledku,kdy student neopakuje slepě systém/umění někoho jiného s rizikem,že pro něj tento styl nebude nikdy účinný,ale je nabádán k postupnému vytvařeni své vlastní individuální formy , svého obrazu zasazeného do rámce elementárních principů boje ...